Vask og glans av plastinteriør

I bilen vasker vi all plastinteriør som kunden ønsker og fjerner all støv og skitt samt gjenoppretter den opprinnelige glansen. Til dette anvender vi en mikrofiberklut og et fornyelsesmiddel.