Vask av vinduer


Vasking av vinduene UTVENDIG, også med tanke på vask av kantene på vinduet, legger vi stor vekt på, og vi bruker utmerkede midler til avfetting samt mikrofibre til tørking til vi oppnår en speileffekt.