Tilbud for bedrifter og institusjoner

Vi benytter et tilbud for eiere til kunder som har mer enn kun ett bil.

Vi ønsker bedrifter velkommen for å skrive under kontrakt med oss, en tjenesteavtale som en kontaktløs-system.

Fordelene ved signering av avtalen:

Full oversikt over utgifter. Vi sender vedlegg av oppdraget vi får fra arbeidsgiveren deres (antall, underskrift av sjåføren, registreringsnummer av bilen osv.),

 

Vi har et attraktivt system av tilbud med mulighet å lage en spesiell pakke med tjenester vi driver med.

Overføringen skjer som et sammendrag i en faktura med en utsatt tid opp til 30 dager fra siste måned. Vi henter bilen og
leverer den etter vi er ferdig med tjenesten eller utfører vi det der hvor bilen står- tjenesten er aktuell på områdene Fredrikstad, Sarpsborg og nærområder.