Tilbud for bedrifter og institusjoner

Vi har et tilbud for kunder med flere biler (bedriftstilbud).

Vi ønsker din bedrift velkommen for å skrive under en kontrakt med oss.

Fordelene ved signering av avtalen:

Full oversikt over utgifter. Vi sender vedlegg av oppdraget (antall, underskrift av sjåføren, registreringsnummer av bilen osv.),

Vi bestreber oss på å lage en best mulig og attraktiv pakke for deg og din bedrift, og vi gir deg en skriftlig oversikt over tjenestene før du undertegner en eventuell kontraktpakke.

Betaling skjer etter et sammendrag i en faktura med en mulighet for utsatt betaling opp til 30 dager.

Vi henter kjøretøyet og leverer det etter at vi er ferdig med tjenesten eller evt. utfører vi det der hvor bilen står. Denne tjenesten er aktuell i områdene Fredrikstad, Sarpsborg og nærområder.