Ozon- behandling

Nøytralisering av vond lukt med ozonbehandling:

I kjøretøy kan det ofte dannes vond lukt. Dette kan komme av røyking, transport av dyr, frakt av forskjellige typer kjemikalier, dårlig rengjøring eller fra kanaler som er tilknyttet air- condition. Alt dette, og særlig forurensning fra ventilasjonskanalene og i air-condition, er ikke til det gode for din helse. Ventilasjonsanlegget er dessverre et sted hvor det er god grobunn for bakterier, sopp og mikroorganism.

Den eneste, mest moderne, og beste måten å rense ventilasjonsanlegg og bilen generelt på er OZONBEHANDLING. Vi bruker derfor en OZON-generator. Den eliminerer 100 % av den vonde lukten!

Ozon brytes ned til oksygen molekyl O og blir et svært aktivt oksygen. Ozon brytes raskt ned til aktive peroxyl radikaler. Dette radikalet er karakterisert ved en meget sterk baktericid og virucid kapasitet. Dreper: bakterier, virus, sporer, muggsopp og alle andre mikroorganismer. I tillegg fjerner det forurensningens opphav om det stammer fra f.eks. plastmaterialer, tepper, isolasjon, lakk, plater. Ubehagelig lukt, organisk eller uorganisk, forsvinner også ved denne behandlingen. Ozon skjuler ikke vond lukt, men fjerner den fra kjøretøyets innemiljø.