Desinfeksjon innvendig med vanndampventiler


Støv, sol og fuktighet bidrar til utvikling av bakterier. Rattet, overføringsstaget og skapet er steder hvor det oftest setter seg mest forurensning. Vanndampens høye temperatur desinfiserer og tar bort skitt og støv. Høytrykket blåser bort andre forurensninger. Dampens lave fuktighet er ikke skadelig for elektrisk utstyr eller kjøretøyets navigasjon. Med denne behandlingen får man ikke bare fjernet forurensningen, men også eventuell vond lukt som følge av den.ke.